ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียยร สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.