[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายจุลลา มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
การจัดหาพัสดุ
สายด่วน

ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/เม.ย./2566 : 019-20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 161 / )
    

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2566 : 019-20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 165 / )
    

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2566 : รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ( 163 / )
    

รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : เรื่องทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ( 290 / )
    

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 296 / )
    

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 041การประเมินจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 332 / )
    

การประเมินจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 039ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ( 266 / )
    

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 039ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ( 294 / )
    

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 040-041 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ( 292 / )
    

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2566 : 037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 271 / )
    

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>